Termeni și Condiții

IMPORTANT! TOATE INFORMAȚIILE DIN MATERIALELE SCRISE ORI VIDEO, DIN CURSURI, ATELIERE ȘI SEMINARII, PREZENTATE DE COSTEA PAUL-GEORGE, SUB MĂRCILE "TERAPIE ÎN ARMONIE" ȘI "PAUL COSTEA" SUNT DOAR ÎN SCOP INFORMAȚIONAL ȘI PREZINTĂ PERSPECTIVA PSIHO-SOMATICĂ A AFECȚIUNILOR. ELE NU ÎNLOCUIESC SFATUL MEDICAL PROFESIONIST SAU TRATAMENTUL PRESCRIS. FIECARE PERSOANA ESTE SINGURA RESPONSABILĂ PENTRU ALEGERILE SALE ȘI PENTRU FELUL CUM INTERPRETEAZĂ INFORMAȚIILE.

CAP. I – Condiţiile generale de participare:

Prin înscrierea la cursurile online oferite de Costea Paul-George, vă exprimaţi acordul faţă de respectarea Termenilor şi Condiţiilor, care se aplică tuturor participanţilor înscrişi (denumite în continuare „Participant”) la toate evenimentele (denumite în continuare „Evenimente”). Participarea la Evenimente este permisă exclusiv persoanelor peste 18 ani.

Odată cu completarea şi trimiterea formularului de înscriere, “Participantul” certifică faptul că toate informaţiile furnizate în formular sunt complete şi corecte şi că a completat formularul de înregistrare în cunoştinţă de cauză, a citit şi înţeles informaţiile furnizate şi declară în mod expres că trimiterea formularului online şi achitarea contravalorii taxei de participare echivalează cu acordul personal privind toate condiţiile de participare la evenimente, iar pe cale de consecinţă se obligă să respecte toate clauzele acestui contract încheiat la distanţă. Orice alte susţineri ulterioare contrare sunt neavenite. In cazul în care “Participantul” nu are internet şi se înregistrează online la Eveniment printr-o altă persoană, persoana respectivă este obligată să-i transmită informaţiile din prezentul contract încheiat la distanţă.

Evenimentele prezentate şi organizate nu sunt training-uri/cursuri acreditate.

Trainer: Costea Paul-George – Life Coach, Master în Hipnoterapie şi trainer oficial.

Administratorul portalurilor de informaţii online https://paulcostea.ro este Costea Paul-George, reprezentant și organizator al acestor evenimente, prin S.C. CHL TOTAL TRANSFORMATION S.R.L., societate de drept român cu răspundere limitată, înregistrată în Registrul Comertului sub nr. J5/486/2020, având CUI 42361884, cu sediul în Sanmartin, BD.Felix 393, denumit în continuare „Organizator”.

Înregistrările la seminar se pot face doar online pe paginile web https://paulcostea.ro si https://paulcostea.onlinecoursehost.com/courses – NU sunt acceptate cererile trimise prin email, Facebook sau telefon. Cu o adresă de email se poate înregistra o singură persoană, fiecare candidat în parte trebuind să completeze online formularul de înscriere pe https://paulcostea.ro. După înregistrarea online, rezervarea locului se asigură de către “Organizator” după efectuarea plăţii cval. biletului de participare, motiv pentru care înregistrarea este definitivată în momentul în care taxa de participare este achitată integral prin transfer bancar. Se emite factură tuturor Participanţilor, motiv pentru care se solicită datele de facturare.

Odată emisă o factură pentru persoană fizică, nu se poate reface pe persoană juridică şi nici invers. NU SE ACCEPTĂ PLĂȚI IN RATE!

Dacă transferul bancar se face în valută dintr-o bancă din străinătate, comisioanele bancare percepute, sunt suportate în toate cazurile de către plătitor.

Odată cu completarea şi trimiterea formularului de înscriere, Participantul este de acord cu întroducerea datelor personale (nume şi email) în baza de date a Organizatorului, cu scopul de a-i furniza în viitor informaţii şi noutăţi în ceea ce priveşte evenimentele în România. Aceste informaţii sunt protejate conform Legii nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Ulterior, oricând Participantul are posibilitatea să se dezaboneze de la emailurile trimise de către Organizator.

Organizatorul creează contextul pentru doritorii înteresaţi în a-şi dezvolta diferite aptitudini personale, în funcţie de tematica Evenimentului, prin intermediul evenimentelor găzduite de invitat (denumit generic în continuare „Trainer”).

CAP. II – Obligaţiile Organizatorului în legătură cu Evenimentul sunt următoarele:

Să asigure locaţia pentru buna desfăşurare a Evenimentului la data menţionată pe site-ul https://paulcostea.ro (denumit în continuare „Site-ul”);

Să pună la dispoziţia Participantului informaţile necesare pentru a ajunge la locaţia stabilită pentru desfăşurarea Evenimentului;

Să emită facturi participanţilor pe baza datelor oferite în cadrul formularului de înregistrare la Eveniment;

Să asigure la timp livrarea materialelor – suport pentru Eveniment, dacă este cazul.

CAP. III- Obligaţiile Trainerului în legătură cu Evenimentul sunt următoarele:

Trainerul îşi asumă individual întreaga responsabilitate faţă de Participant, în legătură cu:

Conţinutul informaţional prezentat Participanţilor în cadrul Evenimentului;

Prezentarea către participanţi a informaţiei în acord cu descrierea Evenimentului prezentată pe Site;

Răspunsurile la întrebările Participanţilor legate de subiectul Evenimentului.

CAP. IV Drepturile Participantului: Participantul are următoarele drepturi:

Să beneficieze de toate evenimentele şi activităţile care se vor organiza de către Organizator şi de tot suportul informaţional şi material pentru participarea în cadrul Evenimentului;

Să i se restituie integral suma de bani plătită pentru participarea la Eveniment, dacă acesta este anulat/amănat, iar Participantul nu doreşte să fie reînscris de Organizator la un alt Eveniment similar, sau pentru o nouă dată la care Evenimentul anulat/amânat va avea loc;

CAP. V. Obligaţiile Participantului: Participantul are urmatoarele obligaţii:

Să achite integral taxa de participare la Eveniment;

Să respecte recomandările stipulate în suportul de seminar şi anume: Participantul recunoaşte că este terapeut specializat acreditat, asumându-şi întreaga responsabilitate pentru cunoştinţele obţinute aici şi aplicaţiile acestora, sau dacă nu este terapeut specializat, acreditat în îngrijirea sănătăţii, Participantul este de acord să utilizeze principiile predate în acest material numai sub supervizarea unui terapeut. Informaţiile primite au un scop strict educaţional şi nu de a diagnostica sau trata orice stare de sănătate, sau intenţia de a înlocui instrucţiunile unui practician de asistenţă medicală;

Participantul NU poate înregistra/filma în timpul evenimentului, respectiv modifica, reproduce, expune, distribui, transmite, publica, crea lucrări derivate, transfera, vinde sau interpreta oricare dintre materialele şi informaţiile referitoare la training, suportul de seminar, în întregime sau parţial, în nicio altă manieră şi prin niciun mijloc, fiind de acord să nu reproducă, să nu furnizeze, să nu pună la dispoziţia nimănui sub nicio formă orice parte din proprietatea intelectuală Costea Paul-George;

Participantul este unicul răspunzător pentru modul în care utilizează informaţiile primite în cadrul Evenimentului, precum şi de consecinţele pe care le poate produce prin folosirea respectivelor informaţii. Organizatorul sau Trainerul nu sunt răspunzători pentru felul în care Participanţii folosesc informaţiile primite în cadrul Evenimentului.

Participantul are obligatia să despăgubească Organizatorul şi/sau persoanele cu care acesta are orice fel de relaţii contractuale, pentru orice prejudiciu cauzat de-a lungul participării sale la program, ca urmare a nerespectării Termenilor şi Condiţiilor.

CAP. VI. – REGULI DE CONDUITĂ:

Confidenţialitatea: Tot ce se prezintă in timpul acestui seminar, este strict confidential, doar pentru cei care participă şi au achitat taxa de participare.

CAP. VII. – LOC DE DESFASURARE:

Online pe platforma https://paulcostea.ro , https://paulcostea.onlinecoursehost.com/courses şi Facebook.

CAP. VIII. CONDITII PENTRU BUNA DESFĂSURARE A SEMINARULUI:

Se poate participa de pe Smartphone, laptop, tabletă sau calculator cu acces bun la internet.

Accesul la platformele pe platforma https://paulcostea.ro şi https://paulcostea.onlinecoursehost.com/courses se face pe baza unui cont deschis după efectuarea plăţii. Pentru seminariile pe Facebook, participanţii vor fi introduşi în grupul de studiu unde va începe LIVE-ul la orele stabilite.

În timpul seminarului nu este permisă înregistrarea prezentării din motive de confidenţialitate.

Suportul de curs se poate descărca în format PDF din grupul de studiu.

CAP. IX CONDITIA DE ETICĂ:

În timpul seminarului este obligatoriu să fie în încăpere doar persoana care s-a înscris la seminar, să nu fie şi altcineva langa ea deoarece nu este etic să beneficieze de experiența lectorului aceia care nu au achitat taxa de participare. Fie adult, fie copil.

În cazul încălcării Termenilor și Condițiilor, Organizatorul este îndreptățit să interzică Participantului prezentă la Eveniment.

CAP. X – RESPECTAREA DREPTULUI DE AUTOR

În timpul seminarului este STRICT INTERZISĂ înregistrarea audio/video de către Participanți. Acest drept aparține exclusiv firmei angajate cu contract în acest scop de către Organizator. Materialul înregistrat este proprietatea lui Costea Paul-George. In cazul încălcării acestor drepturi, contravenientul urmează să fie obligat la părăsirea imediată a sălii, fără nicio pretenție în legătură cu restituirea taxei de participare, precum la de daune-interese conform legilor în vigoare referitoare la drepturile de proprietate.

Costea Paul-George deține toate drepturile de autor, mărci înregistrate alte drepturi de proprietate intelectuală tuturor informațiilor prezentate în cadrul Evenimentelor sale. Încălcarea drepturilor de autor se referă – incluzând, dar nu limitându-se la suportul de seminar, informații, mărci înregistrate, conținuturi, documentații, manuale, texte, broșuri, ilustrații, prezentări audio video, exerciții, unelte, imagini orice alte materiale legate de training. Incălcarea drepturilor de autor mărci înregistrate fără consimțământul autorului, constituie prejudicierea autorului, ori titularului drepturilor de utilizare, în cazuri grave atrage după sine obligarea la daune-interese;

Participarea la Eveniment NU acordă Participantului o calificare şi NU-i dă dreptul de a folosi titulatura de consultant/practiţioner/facilitator/trainer al cursurilor. În momentul de faţă, în România, în exclusivitate Costea Paul-George poate folosi aceste titluri şi poate susţine trainingurile sale ;

În cazul nerespectării celor menţionate mai sus, persoana în cauză nu va putea participa în viitor la Evenimentele Paul Costea organizate în România şi nici în alte ţări din Europa, iar în cazuri mai severe, CHL Total Transformation SRL îşi rezervă dreptul de a întroduce acţiune împotriva persoanei în cauză pentru obligarea la plata de daune-interese.

CAP. XI – RETURNAREA TAXEI DE PARTICIPARE

Taxa de participare este nerambursabilă. Ea poate fi totuși folosită pentru participarea la un seminar de același fel timp de 1 an, fiind nominală și netransferabilă.

CAP. XII – PROGRAMUL SEMINARULUI:

Intervalul orar al seminarelor este 10:00 – 18:00, ora României pentru cele LIVE și un weekend intreg pentru cele inregistrate. La unele cursuri se permite acces permanent, conform paginii de prezentare.

Inregistrarea în grupul de Facebook se va face imediat după achitarea taxei de participare, iar accesul la LIVE va fi acordat cu 15 min inainte de ora programată. Pentru varianta înregistrată a cursului CHL-Baze, accesul va fi acordat pentru un weekend. Accesul la cursurile CHM este permanent.

Să onorați prezentatorul și pe ceilalți participanți cu punctualitatea Dvs., intrand în sală din timp. Prezentarea va începe la ora 10.00 fix, în ambele zile de seminar.

Costea Paul-George va oferi participanților posibilitatea de a pune întrebări în diferite intervale de timp. Vă rugăm să respectați aceste intervale. Dacă apar intrebări în timpul seminarului, vă rugăm să vi le notați și să le puneți la următoarea ocazie. Este important să nu întrerupeți prezentarea.

Vă recomandăm ca, înainte de a participa la seminar, să urmăriţi video-urile din albumul video din grupul de studiu, dar și cele cu tematica generală de pe contul de Youtube “Costea Paul-George”.

............................

Acești Termeni şi Condiții au valabilitate începând cu data de 01 mai 2020 şi rămân valabili până la modificarea lor. Organizatorul își rezervă dreptul de a face modificări pe parcurs.